Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

SECTIE 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je dat je tenminste de volwassene bent of dat je meerderjarig bent en dat je hebben ons toestemming gegeven om een ​​van uw minderjarige personen ten laste van deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten). U mag geen virussen of een code van destructieve aard verzenden. Elke overtreding of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) overgedragen onversleuteld en (a) omvat transmissies over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. de website waarop de dienst wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site onjuist, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder eerdere, nauwkeurige, volledige of up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet up-to-date en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de service.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de De service wordt gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTGEGEVENS
We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen met hetzelfde factuur- en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of het factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of invoeren.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke bronnen “zoals ze zijn ”en“ zoals beschikbaar ”zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk onder of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die door u via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u dat ook bent. bekend zijn met en akkoord gaan met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder (s).
Ook kunnen we in de toekomst via de website nieuwe diensten en / of functies aanbieden (waaronder het vrijgeven van nieuwe tools en middelen ). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

SECTIE 8 – KOPPELINGEN DERDE PARTIJEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service, kunnen componenten van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet zijn aangesloten met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Dat zijn wij niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE HULPBRONNEN
Als u bepaalde specifieke opmerkingen stuurt op ons verzoek (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, je stuurt creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’). ), stemt u ermee in dat we alle opmerkingen die u naar ons verzendt op elk moment en zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend of bedreigend is .
SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het delen van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (ook nadat je een bestelling hebt geplaatst).

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om illegale handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) in strijd zijn met internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die kan of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
U gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd of annuleer de service op elk moment zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service worden geleverd, zijn (zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, commerciële kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

EBKE BV, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers, zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende , speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikt aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit uw gebruik van een service of producten die via de service zijn gekocht, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als deze is geïnformeerd over hun mogelijkheden. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING
U stemt in met EBKE BV en vrijwaart en houdt onschadelijk onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers tegen elke claim of claim, inclusief redelijke advocaatkosten, die een derde partij als gevolg daarvan oploopt. van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door middel van verwijzing registreren, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – VERWIJDERING
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht los te staan ​​van deze voorwaarden. Service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

HOOFDSTUK 16 – BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden bestaan ​​na beëindiging van deze overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website niet langer gebruikt.
Als u, naar eigen goeddunken, faalt, of als we vermoeden dat u dat heeft gedaan niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. . tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan het u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het feit dat we een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze voorziening. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, ter vervanging van eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd aan de redacteur.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de voorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bij te werken, aan te passen , of enig deel van deze voorwaarden vervangen door updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het aanbrengen van wijzigingen in deze voorwaarden impliceert acceptatie van die wijzigingen.

HOOFDSTUK 20 – CONTACTGEGEVENS
Vragen over de voorwaarden kunt u stellen via sales@ebke.bike of stuur ons een brief naar het volgende adres:

EBKE B.V.
P. Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Nederland

FAQ

Voor wie is EBKE geschikt?
De EBKE brengt je naar school, werk of een afspraak in een mum van tijd. Ook is EBKE perfect om ermee op uit te gaan. De EBKE is compact, weegt weinig en is goed op te bergen. EBKE past in de achterbak van je auto en mag gratis mee met het OV.
Wat zijn de specificaties van EBKE?

Motor: 36V 250W
Wielmaat: 14 inch
Accu: 10.4 Ah
Max snelheid: 27 km/u
Bereik: 30-40 km
Afmetingen: 1120 x 420 x 990 mm
Opgevouwen: 1120 x 450 x 640 mm
Gewicht: 17 kg

Kun je EBKE vrijblijvend testen?

Jazeker, neem even contact op via het contactformulier of gebruik de gegevens op onze contactpagina om de mogelijkheden te bespreken en het verder af te stemmen.

Meer vragen? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak met de specialist.

Contact

Over ons

De EBKE brengt je in een mum van tijd op het werk, op school of naar een (zakelijke) afspraak.
KvK: 66793610
BTW: NL856699998B01  

Bezoek ons

P. Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
The Netherlands

Contact

+31 (0)85 0605 909

info@ebke.bike

Openingstijden

Maandag – Vrijdag: 09 – 17 uur
Zaterdag – Zondag: Gesloten

Sociale Media

© 2021 EBKE Compact Urban Mobility  |  Alle rechten voorbehouden